Vår STØRSTE utfordring er ofte de minste problemene

Når vi utvikler teknologi til havbruk, må den tåle norsk natur. Men like viktig er det at naturen tåler den. Måten vi driver havbruk på, kan være vår redning eller undergang.

Det handler om måten vi gjør det på. Erfaring er nemlig det som gir oss muligheten til å skape en god framtid.

Akvakulturindustrien har en årlig omsetning som overstiger 120 milliarder NOK, men den sliter for øyeblikket med en årlig økonomisk waste på 20 milliarder NOK. For å bekjempe den synkende inntekten og reduserte marginer, er innovasjon avgjørende, og det er her MoreldAqua kommer inn i bildet.

MoreldAqua har tre patenter som direkte bidrar til økt inntekt i industrien. I løpet av det siste tiåret har MAQ generert mer enn 200 millioner NOK i tjenestesalg. Selskapet er aktivt involvert i to av de mest innflytelsesrike forretningsklyngene og spiller en betydelig rolle i ulike samfunnsaspekter, inkludert ESG KPI-er, markedsdifferensiering, EU’s taksonomi og FNs klimamål.

Industrien planlegger å øke sin regulerte omsetning gjennom ny teknologi, enten på land, til sjøs eller i lukkede anlegg. Dette drives av det faktum at sektoren har sett en betydelig kostnadsøkning på grunn av endrede forhold for akvakultur i Norge i dag.

I den større sammenhengen rangerer fiskeriindustrien som nummer to i bidrag til Norges BNP, etter olje- og gasssektoren. Akvakulturindustrien er en av Norges mest tilpasningsdyktige og innovative sektorer, og å redusere økonomisk waste er avgjørende for dens overlevelse i fremtiden.

Bidragene fra MoreldAqua er betydelige.

Det som skal til for å skape en visjonær, marin næring for fremtiden, er paradoksalt nok…
…erfaring.

 

Vi bidrar med rådgivning i alle deler av verdikjeden både til eksponert havbruk, kystnære anlegg eller landbaserte anlegg.

1800x1200_Fugler_hoy_sjo_GettyImages-887201918

Å ha stabil og sikker energileveranse til alle deler av havbruksanlegget, er ikke bare nødvendig for fiskehelsen, men minst like viktig for det grønne regnskapet.

Vi leverer hybride batteriløsninger med de beste styrings-systemene på markedet og kompetansen til å skreddersy løsningene til beste for drift og miljø.

Av og til må man sette puslespill-bitene sammen for å se hele bildet

Digitalisering av oppdrettsbransjen er en del av løsningen for en grønnere næring. Derfor har vi samlet alle våre digitale løsninger i en helhetlig, skalérbar systemplattform som samler og strukturerer data fra mange kilder for smart drift. Møt iAqua.

Aquaculture industry. Small salmon swimming in groups

Måten vi driver havbruk på kan være vår redning eller undergang.

Verden trenger at vi utnytter havet, men vi trenger også et levedyktig hav.

Naturen skal tåle teknologien vi leverer – og teknologien må tåle naturen.

Det er ikke ett klokt hode som lager fremtidens havbruksnæring. Det er mange!

Les om våre kloke hoder som leverer og orkistrerer spesialisttjenester innen engineering, rådgivning, digitalisering og mange, mange andre fagfelt som trengs for å tenke helhetlig innen havbruksnæringen.

Friske kunder

Moreld Aqua i sunt samarbeid