GM Aqua design Erko Seafood

GM Aqua design – Erko Seafood

Tidslinje 2017-pdd
 

I samarbeid med Erko Seafood som ønsker et robust og kostnadseffektivt semieksponert konsept har Moreld Aqua jobbet med havbruksfarmen GM Aqua design. Konseptet er utarbeidet av Global Maritime og det overordnede målet var å etablere et halvt nedsenkbart design, et fleksibelt oppdrettsanlegg som kan nå nye områder for industrien, å få den konvensjonelle fiskeoppdrettsteknikken opp i en større skala, finne innovative og fleksible løsninger som er best egnet for industrien og konseptuelle løsninger for fiskevelferd tilpasset en stor skala av fiskeoppdrett samt å etablere et kostnadseffektivt konsept egnet for serieproduksjon.

Designet er utviklet gjennom flere faser og opp til et konseptuelt design for HS < 7 m.

Bistand til utarbeidelse av utvikling søknader, oppfølging av ankeprosesser og tilsvar til overordnede myndigheter har og vært en viktig del av jobben. 

Videre har Innovasjon Norge tildelt konseptet et forprosjekt Oppdrett til havs – GM Aqua Design, formålet med forprosjektet er å hensynta fiskens biologiske ‘krav’ for oppdrett i de øvre havlag på eksponerte lokasjoner fra grunnlinjen og utover, dette skal videre ivaretas i utarbeidelsen av neste generasjon av designet.

Det som skal til for å skape en visjonær, marin næring for fremtiden, er paradoksalt nok…

…erfaring.

Vi bidrar med rådgivning i alle deler av verdikjeden både til utsatte havbruk offshore, kystnære anlegg eller utvikling av landbaserte anlegg.