Laksens form og utseende er et resultat av levemåte og adferd.

”Dyrevelferd er dyrets tilstand med hensyn på dets forsøk på å mestre sitt miljø”

I lakseoppdrett etterligner man villaksens naturlige reproduksjonsmekanismer, men under strengt kontrollerte forhold.

I oppdrettssammenheng kan laksens livssyklus deles inn i trinnene; rogn, settefisk, og matfisk. Rognproduksjonen foregår i stamfiskanlegg, hvor rogn blir befruktet, og inkubert frem til det skal sendes videre til settefiskanlegget. Her vil eggene klekkes, og fisken vokse frem til den er klar for utsett til matfiskanlegg. 

Dette skjer etter at fisken er smoltifisert. Ved matfiskanlegget vokser fisken frem til den er ca. 5 kilo før den sendes til slakteriet.

God fiskevelferd er det samme som god fiskekvalitet. 

Vi i Moreld Aqua tror på dagens oppdrett men vi tor også på ny løsninger gjennom ny teknologi. Trender gjennom år med erfaring fra å røkte fisk viser nå at det er på sin plass å ender noen av våre felles strategier. Man vet i denne bransjen mye om fiskehelse og fiskens sårbarhet. Vi vet til og med at vi enda har enda mye å lære. 
Alle løsningene til Moreld Aqua er myntet på at fisken skal få det bedre og at du som oppretter skal oppleve frisk fisk med forutsigbar økonomi. 
Gjennom våre prosjekter og studier har vi vært så heldige å få snakke med flere oppdrettere som etterspør løsninger på deres utfordringer samt ønske om å skape økonomisk forutsigbarhet. Det er her vi har lært gjennom år at noe må endres. 

Vi tror på vår kompetanse og vi tror på frisk fisk. Alltid vil vårt fokus være på frisk fisk for vi vet det lønner seg for fjorden, havet, fisken og menneskene. 

Frisk fisk