Hex Box - Ocean Aquafarms AS

Hex Box

Kunde:       Ocean Aquafarms AS
Tidslinje:   2016 
 

Konseptuell studie hvor Moreld Aqua med Global Maritime ble bedt om å utforme et stort offshore oppdretts konsept med bruk av konvensjonelle fiskeoppdrettsteknikker i den grad det er mulig, utvikle konseptuelle løsninger for fiskevelferd, etablere en konseptuell utforming av et skrog, muliggjør bruk av konvensjonelle nettløsninger. Tegninger, analyser og tekniske beskrivelser ble utviklet innen følgende hovedområder: 

Layout og arrangement, 

Hydrodynamisk, 

Stabilitet for intakt og skadetilstand, 

Risiko- og sikkerhetsevalueringer, 

Fortøyning, risiko for rømming av fisk, 

HMS for personell og en evaluering av om eksisterende regler, forskrifter og standarder.

Det som skal til for å skape en visjonær, marin næring for fremtiden, er paradoksalt nok……erfaring.

Vi bidrar med rådgivning i alle deler av verdikjeden både til utsatte havbruk offshore, kystnære anlegg eller utvikling av landbaserte anlegg.