Hydra Salmon - Hydra Salmon Company

Hydra Salmon

Kunde:       Hydra Salmon Company
   
 

 

Konseptuell studie av Moreld Aqua og Global Maritime. Konseptet ble analysert og utviklet i nært samarbeid med Hydra Salmon Company, med utgangspunkt i deres hovedkonsept og teknologi. Tegninger, analyser og tekniske beskrivelser ble utviklet innen følgende hovedområder: 

Layout og arrangement, 

Analyser for sjøvannstrømning / intern vannsirkulasjon inne i tanken

Hydrodynamisk analyser bevegelsesrespons, ‘air gap’ og bølgelaster

Stabilitetsvurderinger for intakt og skadetilstand

Risiko- og sikkerhetsevalueringer

Risiko for rømming av fisk

HMS for personell og en evaluering av om eksisterende regler, forskrifter og standarder

Strukturanalyser og design

Fortøyningsanalyser, fortøyningsarrangement og fortøyningsfester

 

 

Det som skal til for å skape en visjonær, marin næring for fremtiden, er paradoksalt nok…

…erfaring.

 

Vi bidrar med rådgivning i alle deler av verdikjeden både til utsatte havbruk offshore, kystnære anlegg eller utvikling av landbaserte anlegg.