Opprinnelse betyr noe

Optimaliser vannkvaliteten | Reduserer driftskostnadene | Matfisk – postsmolt

Kortere tid i sjø | Enkelt og robust  | Ingen lusebehandling | Økt fiskevelferd 

Åpen og samtidig lukket. 

Moreld Aqua tror på en holistisk tilnærming til dagens utfordringer i tradisjonelt oppdrett inni fjorden. 

Utviklingen har gått sin gang, vi har nå nådd et punkt der vi må transformere måten vi alle tar i bruk havet på // havbruk
Hva med å kombinere dagens resultater fra semilukkede og åpne systemer og sette dette sammen til nye løsninger innen skånsom og rimelig oppdrett av fisk. Og igjen gjøre dette kombinert med din vekststrategi, gjennom etablert eller ny konsesjon, øke dine marginer samt MTB med den allerede påkostede infrastruktur?  

Fra april til desember 2023 har vi driftet vårt nye  konsept sammen med Havforskningsinstituttet på Austevoll i PO3. 

Med mer en 10 års erfaring fra design, gjennomføring og operasjonell erfaring fra ulike banebrytende havbruksløsninger har vi i MoreldAqua en unik database som bidrar til å forstå hva vi tror på, og hva ikke tror på.
Hvilken løsning er så enkel, robust, rimelig og fremtidsrettet at den vil ha livets rett inni fjorden? – NanoFjord™ – 

Hvilken verdi tilfører NanoFjord™ ?

NanoFjord muliggjør effektiv og rimeligere oppdrett av fisk.
-Vi optimaliserer vannkvaliteten med hensyn på årstid og type fisk i merd.
-Få rask kontroll over smitteutbrudd og behandlinger.
Teknologi mot inntrenging av lus og mikromaneter.
-Dobbel barriere mot rømming.

Resultatet blir:

-Bedre fiskehelse – Økt vekstrate – Reduserer antall behandlinger – Økt superior oppnåelse – Ingen rømming – Kontroll på avfallet

-Reduserer driftskostnadene betydelig.  

Side om side med åpne tradisjonelle system

-NanoFjord™ kommer i forskjellige størrelser og kan brukes på  eksisterende lokasjon til produksjon av matfisk og/eller postsmolt.
-NanoFjord™ kan og desentralisert til prod av robust postsmolt der flytting er tillat innen prod. område eller lokasjon. 

Frisk fisk under optimaliserte forhold i NanoFjord™. 

NanoFjord™ -en fjord i fjorden.

Ønsker du vite mer om vårt design for en ny type åpent men samtidig lukket anlegg?

Ta kontakt med Halvor! Han tar i et tak og hjelper deg på vei mot en solid vekst .

Halvor Hanevik
mail: halvor.hanevik@moreldaqua.com
tlf: 930 98 140