NanoFjord™- det er rimelig å tenke fiskehelse

Harmonisert vannkvalitet| Redusert driftskostnad | Matfisk – økolaks – postsmolt

Lukket og tradisjonelt  | Kortere tid i sjø | Enkelt og robust | Økt fiskevelferd 

Ja, vi bør lukke merdene våre! Hva med å kombinere flere teknologier?

Moreld Aqua tror på en holistisk tilnærming til dagens utfordringer i tradisjonelt oppdrett inni fjorden. 

Utviklingen har gått sin gang, vi har nå nådd et punkt der vi må transformere måten vi alle tar i bruk havet på // havbruk
Hva med å kombinere dagens resultater på semilukkede og lukkede systemer og sette dette sammen med nye løsninger innen skånsom og rimelig oppdrett av fisk. Og igjen gjøre dette kombinert med din vekststrategi, på eksisterende konsesjon, på eksiterende lokasjon med den allerede påkostede infrastruktur?  

Du kan fiskebiologi best og vi sitter på unik innsikt og har tilgang på teknologi fra flere operatører. 

Vi er i gang med rigging for test av vårt nye  patentsøkte konsept sammen med Havforskningsinstituttet på Austevoll i PO3. 

Med mer en 10 års erfaring fra design, gjennomføring og operasjonell erfaring fra ulike banebrytende havbruksløsninger har vi i MoreldAqua en unik database som bidrar til å forstå hva vi tror på, og ikke tror på.
Hvilken løsning er så enkel, robust, rimelig og fremtidsrettet at den vil ha livets rett inni fjorden?

 

NanoFjord™

Muliggjør effektiv og rimeligere oppdrett av fisk.
-Vi harmoniserer vannkvaliteten med hensyn på årstid og type fisk i merd.
-Uttak av taperfisk, store fisk, etc. skjer når du vil,  rimelig og effektivt. Uten å skade bestanden. 
-Få rask kontroll over smitteutbrudd, potensiell massedød, behandlinger og alltid riktig oppdaterte velferdsscore.

Produksjon i lukkede anlegg side om side med åpne tradisjonelle system
-NanoFjord™ kommer i forskjellige størrelser og kan brukes på  eksisterende lokasjon til produksjon av postsmolt og/eller matfisk men også desentralisert til prod av postsmolt der flytting er tillat inne prod område eller lokasjon. 

Effektiv bruk av konstruksjon for standardisering 
-Man bruker konstruksjon til ikke bare smart og human trenging men og til forsystemer, kraner, energisystem, overvåkning
og slamhåndtering. Det er enkelt å greit bare å inkludere det du ønsker om bord.  

HMSK
-Det er helt klart sikrere for deg og dine kollegaer å operere et innebygget trengesystem sammenlignet med dagens løsning.
Kvaliteten på fisken blir ivaretatt, faren for risp og stress er betydelig redusert. Dødeligheten vil reduseres. Det er lurt og rimelig å tenke fiskehelse.  

Ønsker du vite mer om våre design for en ny type lukkede anlegg?

 

Ta kontakt med Halvor! Han tar i et tak og hjelper deg på vei mot en solid vekst .

Halvor Hanevik
mail: halvor.hanevik@moreldaqua.com
tlf: 930 98 140