Fleksimerden - det er rimelig å tenke fiskehelse

Skånsom trenging| Redusert driftskostnad | Matfisk – økolaks – postsmolt

Lukket og tradisjonelt sammen | Ingen risp | Enkelt og robust | Økt fiskevelferd 

Porto Aqua 03

Ja, vi bør lukke merdene våre! Hva med å kombinere flere teknologier?

Moreld Aqua tror på en holistisk tilnærming til dagens utfordringer i tradisjonelt oppdrett inni fjorden. 

Utviklingen har gått sin gang, vi har nå nådd et punkt der vi må transformere måten vi alle tar i bruk havet på // havbruk
Hva med å kombinere dagens resultater på semilukkede og lukkede systemer og sette dette sammen med nye løsninger innen skånsom og rimelig fortrenging av fisk. Og igjen gjøre dette kombinert med din vekststrategi, på eksisterende konsesjon, på eksiterende lokasjon med den allerede påkostede infrastruktur?  

Du kan fiskebiologi best og vi sitter på unik innsikt og har tilgang på teknologi fra flere operatører. 

Vi søker pilotkunde der vi sammen lager kokeboken for den beste matproduksjonen inni fjorden.

 

Med mer en 10 års erfaring fra design, gjennomføring og operasjonell erfaring fra ulike banebrytende havbruksløsninger har vi i MoreldAqua en unik database som bidrar til å forstå hva vi tror på, og ikke tror på.
Hvilken løsning er så enkel, robust, rimelig og fremtidsrettet at den vil ha livets rett inni fjorden?

 

Fleksimerden 

Muliggjør effektiv og rimelig trenging av fisk.
-Vi snurper sammen noten uten bruk av fordyrende servicebåter og kastenøter. 
-Uttak av taperfisk, store fisk, etc. skjer når du vil rimelig og effektivt. Uten å skade bestanden. 
-Få rask kontroll over smitteutbrudd, potensiell massedød, behandlinger og trendbilder over fiskens levevilkår. 

Produksjon i lukkede anlegg side om side med åpne tradisjonelle system
-Fleksimerden kan bygges akkurat slik du vil. 
-Eks: 2 lukkede merder for robust postsmolt, 2 lukkede for økologisk prod. av laks og 2 åpne tradisjonelle i samme konstruksjon.  

Effektiv bruk av konstruksjon for standardisering 
-Man bruker konstruksjon til ikke bare smart og human fortrenging men og til forsystemer, kraner, energisystem, overvåkning
og slamhåndtering. Det er enkelt å greit bare å inkludere det du ønsker ombord.  

Sortering av fisk.  
-Når man enkel kan sortere ut taperfisk og andre som ikke er velkommen. Hva med å sortere ut akkurat den størrelsen av fisk som markedet etterspør nå, i dag. Vi gir deg mulighet til sortere ut og selge fisk i takt med etterspørsel og dette uten koordinering med servicebåter og trange værvinduer.     

HMSK
-Det er helt klart sikrer for deg og dine kollegaer å operere et innebygget fortrengingssystem sammenlignet med dagens løsning.
Kvaliteten på fisken blir ivaretatt, faren fir risp og stress er betydelig redusert. Dødeligheten vil reduseres. Det er billig å tenke fiskehelse.  

Ønsker du vite mer om våre design for fleksible lukkede anlegg?

 

Ta kontakt med Halvor! Han tar i et tak og hjelper deg på vei mot en solid vekst .

Halvor Hanevik
mail: halvor.hanevik@moreldaqua.com
tlf: 930 98 140