North Sea Fishfarm - Erko Seafood

Ocean Farm 1 – verdens første eksponerte oppdrettsanlegg

Kunde:       Erko Seafood
Tidslinje:   2016 – 2017

 

Prosjektet startet med en mulighetsstudie hvor det overordnede målet var å utforske nøkkelelementer som å evaluere ideen om et jack-up-basert stort offshore oppdrettsanlegg for tøffe omgivelser i åpent farvann, beregne vekt og byggekostnad.

Deretter ble det utført en konseptuell studie som tok utgangpunkt i Osebergfeltet som lokasjon. Tegninger, analyser og tekniske beskrivelser ble utviklet av Moreld Aqua og Global Maritime innen følgende hovedområder:

Layout og arrangement

Hydrodynamisk

Geoteknisk og sugeanker

Installasjon

Risiko- og sikkerhetsevalueringer

Risiko for rømming av fisk

HMS for personell og en evaluering av om eksisterende regler, forskrifter og standarder

Struktur design

Fiskehelse inkludert fisketeknisk utstyr

Hydrodynamiske analyser av ytre påvirkninger og effekter på not og konstruksjon

Kostnadsestimat for design, bygge og installasjons arbeider

 

Det som skal til for å skape en visjonær, marin næring for fremtiden, er paradoksalt nok…

…erfaring.

Vi bidrar med rådgivning i alle deler av verdikjeden både til utsatte havbruk offshore, kystnære anlegg eller utvikling av landbaserte anlegg.