MAQ besøker verdens nordligste oppdrettsanlegg

Behovskartlegging på verdens nordligste oppdrettsanlegg.

Moreld Aqua fikk sammen med teamet fra Grønn Platform besøke Grieg Seafood sitt anlegg ved Vannfjord i Finnmark som ligger på 71 grader nord. Her fikk vi en god omvisning i fantastisk natur og høre om hverdagen og driftserfaringene til røkterne. Lokaliteten er en av de mest utsatte i Norge når vinterværet er på sitt tøffeste. Innspill fra røkterne vil bli brukt videre i vårt arbeid for å utvikle #autonome løsninger for #havbruk til havs. Takk til Grieg Seafood Finnmark og driftsoperatørene for en flott dag!