Prosessdesign og preventivt vedlikehold

Smarte løsninger blir smarte penger

 

 

Optimalt vedlikehold for økt lønnsomhet

Den landbaserte delen av oppdrettsindustrien er full av kritiske komponenter og funksjonaliteter som har stor
betydning for hele anleggets sikkerhet, oppetid, lønnsomhet og miljømessige fotavtrykk.
Gjennom AquaControl100 tilbyr Moreld Aqua og Moholt Group en komplett systemløsning for optimalisert vedlikehold som vil gjøre den landbaserte akvakulturindustrien i Norge mer lønnsom og mer bærekraftig.

I sum bidrar vi til å øke næringens konkurransekraft gjennom gode vedlikeholdsstrategier

Moholt Group har snart 70 års erfaring med arbeid i skvulpesonen, og våre strategier utarbeides i møte mellom vår sertifiserte
kompetanse og kjente vedlikeholdsteorier for optimal forvaltning av anlegg og verdier.
Vi har bygget en robust bedriftskultur på en grunnmur av pålitelighet og kompetanse. Vårt ufravikelige mål om å være
nyskapende og løsningsorientert har definert arkitekturen oppå.


I tett dialog med deg som kunde lar vi vår erfaring møte ditt behov for å skape lønnsomme og bærekraftige løsninger. 

 

 

Fordeler med AquaControll 100 

 

• Alltid full kontroll
• Max oppetid/forhindrer uforutsett stans
• Reduserte vedlikeholdskostnader
• Bedrer driftsytelse / mer energieffektiv
• Økt sikkerhet og lønnsomhet
• Forlenger levetid
• Bedre miljøregnskap
• Høyere produksjon
• Redusert helserisiko
• Kun én leverandør å forholde seg til

Ønsker du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med optimalisert drift?

 

Ta kontakt med Halvor! Han hjelper dine ønsker om max oppetid.

Halvor Hanevik
mail: halvor.hanevik@moreldaqua.com
tlf: 930 98 140