Pipefarm - Lerøy Seafood

Pipefarm – Preline Fishfarming

Kunde:       Lerøy Seafood
  
 

Konseptuell studie av Preline oppdrettssystem Pipefarm. Moreld Aqua og Global Maritime utviklet design for stålkonstruksjon (originaldesign er karbonfiber).

Vekt estimat 

Tegninger 

Systemintegrasjon 

Forberedelse av forespørsel til verft

Byggekostnadder fra norske, polske og kinesiske verft  

Hydrodynamiske beregninger 

Statiske beregninger 

 

Katodiske beskyttelse inklusiv for habitat hvor anoder ikke var ønsket ble etablert samt metoder for bygging og temporære faser.

 

Moreld Aqua assisterer også prosjektet på andre områder inn mot det opprinnelige design i karbonfibre

 

Det som skal til for å skape en visjonær, marin næring for fremtiden, er paradoksalt nok…

…erfaring.

Vi bidrar med rådgivning i alle deler av verdikjeden både til utsatte havbruk offshore, kystnære anlegg eller utvikling av landbaserte anlegg.