Ocean Farm 1 - Salmar

Ocean Farm 1 – verdens første eksponerte oppdrettsanlegg

Kunde:       Ocean Farming
Tidslinje:   2012 – 2017
 

 

OF1 har 250 000m3 habitat og er 110m i diameter. 

Moreld Aqua og Global Maritime har levert design og systemintegrasjon fra konsept og designutvikling til fabrikasjon og installasjon i Frohavet.

 

FEED studie

Detaljert design

Koordinering av modell testing

Sette regler/føring og standard for konseptet

Utarbeidelse av marinoperasjon for transport av enhet

Koordinering av grenseskiller mellom 3prt og  utstyrsleverandører 

Design av skrog, toppdekk og marine systemer

Risikoanalyse

Krengetester på lokasjon 

 

 

Det som skal til for å skape en visjonær, marin næring for fremtiden, er paradoksalt nok…

…erfaring.

 

Vi bidrar med rådgivning i alle deler av verdikjeden både til utsatte havbruk offshore, kystnære anlegg eller utvikling av landbaserte anlegg.