Ocean Farm2 - Salmar

Ocean Farm 2 

Kunde:       Salmar Ocean

 

Konseptuell studie av Moreld Aqua og Global Maritime for neste generasjon Ocean Farm 1 – Mark II. Basert på erfaring fra prosjektering-, bygge-, transport-, installasjon-, og driftsfase fra Ocean Farm 1, ble neste generasjon, Mark II utviklet i tett samarbeid med driftspersonell. Vesentlige endringer i skrogstruktur, layout, fisketeknisk m.m. ble utarbeidet, inklusiv oppfølging av DNV og utstedelse av “Approval in Principle” for skrogdesign.

Screening av verft Europa og Asia, forespørsel til og oppfølging av norsk verft for bygge kostnad inkludert metode for sammenstilling.

 

Det som skal til for å skape en visjonær, marin næring for fremtiden, er paradoksalt nok…

…erfaring.

Vi bidrar med rådgivning i alle deler av verdikjeden både til utsatte havbruk offshore, kystnære anlegg eller utvikling av landbaserte anlegg.