Eksponert best

Moreld Aqua går dypt – ut mot havet

hvaldykk

Vi er blant landets mest erfarne innen eksponert havbruk 

 

Moreld aqua har gjennomgått en frisk og lærerik seilas de siste årene. Vår kompetanse som design og struktur eksperter på installasjoner til havs har de siste 10 år gjennomgått en betydelig kursendring og vi kan i dag omtale oss som ledende på verdensbasis for marine design innen havbruk uti havet. 

Våre kunder har gitt oss tillit og innsikt til deres tilnærming og deres forskjellige satsning på eksponer og semieksponert havbruk. Dette har dermed posisjonert Moreld Aqua med en unik kompetanse. Vi har vært så heldige å kunne benytte oss av våre beste hoder fra havet til å løse de kjente utfordringer som er knyttet til å drive havbruk til havs. 

Vi er stolte av dette og kan nå introdusere vårt eget design som vi mener er skreddersydd til å møte fremtidens havbruk til havs.  GM Aqua design er designet av Global Maritime og har akkurat den X-faktoren våre kunder ser etter.  

Optimalt forhold mellom vekt og merdevolum

 

Stål er kapitalkrevende og lav vekt er derfor essensielt for å kunne gå eksponert. 

GM Aqua design er ca 4 800 tonn med et merdevolum på 196 000 m3

Dette gir et gunstig vekt/prod.volum  på 25. Dette er den beste raten på markedet. 

Til sammenligning vet vi at andre design ligger betydelig høyere en dette.
Havbruk med vekt/prod.volum faktor opp til 80 er installert i Norge i dag.
Vi er altså over 3 ganger mer kosteffektiv med vårt design grunnet smarte konstruksjoner som reduserer bruk av dyrt stål.

Tekniske detaljer :

  • Hoveddimensjoner: 78m x 78m c/c søyler                                                                
  • Høyde : 57 m
  • Not dimensjon: 70m x 70m x 40m
  • Volum : 196.000 m3
  • Boligmodul: Kapasitet til 6 personer
  • Fôrlagringskapasitet : 420mT (6 x 70mT siloer)
  • 8 punkts fortøyningssystem
 

Operasjonell data:

  • Festet permanent på lokasjon
  • Kan driftes på 70-450m vanndybde
  • Hs 7m, 1 m/s havstrøm, 35-40 m/s vind

 24.5

Behandling av fisk: 

Første løsning ved bruk av mindre leketer i enhteten

Håndteres av kranen og løftes inn i hovednettet for operasjoner

Ny løsning hvor ubemannet skid henger i kran (sjøsettes ikke)

Trengenett fra traverskran samle ubehandlet fisk akterut, samt etablere en fiskefri sone forut

Trengesystem ‘leverer’ fisk til pumper på skid

Impella / fiskepumper transporterer fisk til system for avlusing

Avlusningssystem kan være permanent eller temporært installert på enhet topside

Transport av behandlet fisk til fiskefri sone bak trengenett

Skjermbilde 2022-03-16 151012

Trengesystem passiv not: 

Traverskran med trommel for håndtering og lagring av trengenett

Taubane for assistert styring av trengenett

Not for fiskeuttak og tromler for håndtering og lagring

System for uttak av trengt fisk, slange, davit, rørsystem leveranse

Funksjonalitet og sekvens beskrivelse:

Taubaner og trengenettet etableres

Fiskefri sone og not etableres

‘Kast’ med trengenett

Trenge og lukke not

Koble opp fartøy

Not løftes og fisk pumpes ut (styrbord / babord)

Skjermbilde 2022-03-16 154349

System for dødfisk

Dødfisksystem for daglig drift

Arbeids-ROV med spesialdesignet skid under, levere til dødfiskoppsamling

Dødfisk suges opp av slange og inn i ensilasje-modul/dødfisk kontrollstasjon og tellerom

Kvernet og oppmsamling i integrert ensilasje-tank(er)

Dødfisksystem for massedød

Skid utstyrt med trommel og vakuum/impella/fiskepumpe kjøres av treverskran

System når hele habitatet, kjøres systematisk ved treverskran og dens funksjoner

Slangesystem for leveranse til ensilasje-fartøy

Skjermbilde 2022-03-16 154958

System for foring

Utarbeidet sammen med Graintec

Ikke låst til en bestemt teknologi

Løsning for offshore fôringssystem tilpasset GM Aqua Design

Fra fôrmottak fra båt frem til fôring

2 x fôrinntak – elevator

Transportbånd til og fra siloer (drag tube conveyors)

Sjøvannspumper (ballastpumper)

Undervannsfôringssystem HyFlow enheter

Utliggerbommer

16 stk foringspunkter

8 på traverskran + 8 på utliggerbommer

Fleksibilitet, redundans, veiing og kontroll

Skjermbilde 2022-03-16 155259

Ønsker du vite mer om dine muligheter for å gå eksponert?

 

Ta kontakt med Arne! Han er blant landets beste på eksponert havbruk. 

Arne Vagle
mail: arne.vagle@moreldaqua.com
tlf: 930 53 802