Fremtidens oppdrett

Morela Aqua omtalt i tidskriften fiskeri og havbruk

Det forventes en betydelig vekst i havnæringene i årene fremover. I Norge forventer vi en dobling av verdiskaping innen
2030. Det er mye aktivitet og mye spennende som skjer, både politisk og i næringen. Myndighetene jobber med nye
anbefalinger og en ny strategi, som nå skal ut på høring. Samtidig jobber næringen med ny teknologi som kan imøtekomme den ønskede veksten.