Moreld Aqua med i Grønn plattform

176 milioner til bærekraftig havbruk og havvind

– En vellykket utvikling av offshore havbruk vil ha et enormt potensial for underleverandører, som blant andre Skretting. Skal vi fortsette å leve av havet må vi gjøre det på en klimavennlig måte. Jeg ser frem til å følge med på dette spennende prosjektet, sier Iselin Nybø (V) til Aftenbladet/E24.

Flere selskaper og institusjoner står bak prosjektet som blant annet skal vurdere hvordan en grønn verdikjede kan utvikles. Det handler om elektrifisering av havbruksinstallasjoner og skipene som betjener dem, om helautomatiske overvåknings- og beslutningssystemer og utvikling av et nytt flytefôr.

I Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» har partnerselskaper fra alle ledd i verdikjeden gått sammen med FoU-institusjoner og underleverandører om en felles søknad. Grieg Seafood ASA, Skretting, SalMar Ocean AS, Moreld Aqua AS, FishGLOBE AS, Hauge Aqua AS og Blue Planet AS står bak søknaden sammen med FoU-leverandørene NORCE, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NMBU, NTNU, UiB, UiS, Høgskulen på Vestlandet, Simula, The University of Melbourne og University of Florida. I tillegg involverer prosjektet Norway Royal Salmon, ABB og andre underleverandører.

Moreld Aqua er glade for å kunne annonsere sitt engasjement i grønn plattform sammen med våre gode samarbeidspartnere.