Staten snur om Erko -Søknad

GM Aqua desing får medhold

I en pressemelding tirsdag opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at Erko Seafood har fått medhold i sin klagesak om «GM Aqua Design», og at saken nå sendes tilbake til staten.

Konseptet er en stasjonær, flytende og halvt nedsenkbar oppdrettsplattform som skal plasseres på en eksponert lokalitet. Erko Seafood har søkt om syv utviklingstillatelser til sitt konsept GM Aqua Design. Utviklingstillatelsene var en tidsbegrenset ordning det kunne søkes på fra 2015 til 2017. Formålet var å tildele tillatelser til prosjekter som bidrar til betydelig innovasjon i havbruksnæringen, og som innebærer store investeringer.