Vår STØRSTE utfordring er ofte de minste problemene

Når vi utvikler teknologi til havbruk, må den tåle norsk natur. Men like viktig er det at naturen tåler den. Måten vi driver havbruk på, kan være vår redning eller undergang.

Det handler om måten vi gjør det på. Erfaring er nemlig det som gir oss muligheten til å skape en god framtid.

Moreld Aqua tilbyr erfarne spesialister innenfor sitt fagfelt som evner å jobbe sammen og se helhetlig på utfordringen med å lage fremtidens havbruk.

 

Vi hjelper oppdrettere med å komme i gang med ny teknologi som kan hjelpe å optimalisere driften og redusere fotavtrykket.

Det som skal til for å skape en visjonær, marin næring for fremtiden, er paradoksalt nok…
…erfaring.

 

Vi bidrar med rådgivning i alle deler av verdikjeden både til utsatte havbruk eksponert, kystnære anlegg eller utvikling av landbaserte anlegg.

480X550_ansatte_4
1800x1200_Fugler_hoy_sjo_GettyImages-887201918

Å ha stabil og sikker energileveranse til alle deler av havbruksanlegget, er ikke bare nødvendig for økonomien, men minst like viktig for det grønne regnskapet.

 

Vi leverer hybride batteriløsninger med de beste styrings-systemene på markedet og kompetansen til å skreddersy løsningene til beste for drift og miljø.

Av og til må man sette puslespill-bitene sammen for å se hele bildet

 

Digitalisering av oppdrettsbransjen er en del av løsningen for en grønnere næring. Derfor har vi samlet alle våre digitale løsninger i en helhetlig, skalérbar systemplattform som samler og strukturerer data fra mange kilder for smart drift. Bit på iAqua. 

Aquaculture industry. Small salmon swimming in groups

Måten vi driver havbruk på kan være vår redning eller undergang.

Verden trenger at vi utnytter havet, men vi trenger også et levedyktig hav.

Naturen skal tåle teknologien vi leverer – og teknologien må tåle naturen.

Det er ikke ett klokt hode som lager fremtidens havbruksnæring. Det er mange!

 

Les om våre ulike spesialisttjenester innen engineering, rådgivning, digitalisering og mange, mange andre fagfelt som trengs for å tenke helhetlig innen havbruksnæringen.